Wednesday, April 22, 2009

FYP submission April 2009

Tarikh terkini penghantaran laporan:

Tarikh: 29 April 2009 (Rabu)
Waktu : 9.00 - 10.00 pagi sahaja.
Lokasi : Bilik Punch Card Pensyarah Sains Komputer

Senarai Examiner dan SIG akan dipaparkan pada 29 April 2009 dibilik tersebut.

SEBELUM MENGHANTAR LAPORAN, PASTIKAN:
1. Laporan telah ditandatangani oleh penyelia.
2. Mempunyai bilangan references sekurang-kurangnya 25 references.
3. Semak nama fakulti dieja dengan betul- Faculty of Computer & Mathematical Sciences

Nota: Laporan yang tidak memenuhi mana-mana perkara diatas akan DITOLAK.

SEMASA MENGHANTAR LAPORAN, PASTIKAN:
1. Berbaris mengikut giliran. Jangan membuat bising.
2. Tanda tangan rekod penghantaran laporan di meja petugas.
3. Memastikan laporan anda di cop tarikh terima, di cop dengan nama dan di tandatangani oleh Dr. Siti Salwa/ Dr. Nasiroh
4. Menulis NAMA EXAMINER(pen biru) pada sebelah kanan atas laporan bagi memudahkan petugas memasukkannya kedalam pigeon hole examiner.
5. Melampirkan 2 salinan brosur. Tuliskan NAMA SIG pada sebelah kanan atas pada setiap satu brosur agar memudahkan petugas memasukkan brosur ke dalam pigeon hole SIG.

SETIAP PELAJAR BERTANGUNG JAWAB:
1. Setelah kedua-dua laporan dicop & ditandatangai oleh koordinator:
- SATU salinan laporan akan diambil oleh petugas; dan
- SATU salinan lagi mestilah diberi kepada penyelia (pelajar diminta menghantar sendiri ke bilik penyelia)
2. Pelajar diminta memasukkan brosur ke dalam pigeon hole SIG masing-masing.
3. Sila lihat carta alir proses penghantaran (akan ditampal dibilik punch card) agar tiada kesilapan berlaku.

Sila pastikan anda mematuhi panduan, tarikh dan masa yang telah ditetapkan bagi mengelakkan sebarang kesulitan.


------------ --------- --------
yang ketahuan,
bali@hbk

No comments: